POLÍTICA DE PRIVACITAT, PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y COOKIES

Informació addicional i detallada sobre l’ús de les seues dades de caràcter personal

En fer ús d’aquesta Web i dels serveis que  n’ella s’ofereixen, l’usuari accepta les condicions de la present Política.

En cas de dubte en relació amb  la presente Política de Privacitat, pots contactar amb nosaltres dirigint-te a ASSOCIACIÓ AVANT, ACCIÓ SOCIAL, carrer Arts Gràfiques, 25-baix-2a, 46010 València, o per correu electrònic a avant@asocavant.org.

Aquesta Política està dirigida a explicar com i amb quins propòsits utilitzem la informació proporcionada. A aquest efecte, preguem que lliges atentament aquesta Política de Privacitat.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

 • Identitat: ASSOCIACIÓ AVANT, ACCIÓ SOCIAL
 • CIF: G46431961
 • Adreça: Av. San Jose Artesano 5 bajo – 46025 – VALÈNCIA
 • Telèfon: 963462967
 • Correu electrònic: avant@asocavant.org
 • Responsable de Seguretat o Delegat de Protecció de Dades si escau: ASSOCIACIÓ AVANT, ACCIÓ SOCIAL

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

Tractem les dades personals que ens facilite amb les següents finalitats:

 1. Complir amb el deure d’informació i obtenció de consentiments requerits per la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.
 2. Gestió de les persones associades, en relació a les notícies, activitats, publicacions, quotes de soci/a i/o donacions de l’associació.
 3. Comunicacions entre l’associació i les seues persones usuàries/beneficiàries en relació a les participació en activitats, tallers i teràpies realitzats en el propi centre, gestió de la seua història clínica, així com per a l’historial de l’evolució de les pròpies persones usuàries i tasques administratives de la prestació assistencial.
 4. Comunicacions entre l’associació i les persones interessades en relació a les accions formatives, participació en jornades i congressos realitzats per l’associació.
 5. Processar sol·licituds d’informació/orientació rebudes via formulari Web.
 6. L’enviament de comunicacions relacionades amb l’activitat i les finalitats de l’associació Avant, llevat que vosté manifeste la seua voluntat en contra per qualsevol mitjà o procediment. En qualsevol cas, l’autorització per a tractar les seues dades a aquest efecte és voluntària i la seua negativa tindria com a conseqüència la no recepció de comunicacions d’aqueixa naturalesa.

Durant quant temps tractarem les seues dades?

Les dades personals que ens proporcione seran conservats mentre es mantinga la relació amb la nostra entitat i fins a un termini de quatre anys a partir de la seua extinció, llevat que vosté ens manifeste el contrari.

Sempre podrà exercitar els drets accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament de les seues dades, tal com li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte amb l’entitat a través de qualsevol mitjà o procediment de comunicació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

El tractament de les seues dades té com a fonament i justificació el propi consentiment exprés per vosté prestat, amb la finalitat d’una millor prestació de la demanda per vosté realitzada.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

No es comunicaran les seues dades a cap tercer, excepte les directament relacionades amb la demanda realitzada per la persona interessada i amb l’exclusiva fi de la prestació del servei interessat, així com amb les Administracions Públiques per al compliment de les obligacions legals al fet que l’Associació Avant està subjecta per la seua activitat. (la veritat és que no m’agrada que quede tan obert, però de moment no se m’ocorre una altra cosa).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concernisquen o no. En aquest sentit, vosté té dret a sol·licitar:

 • Accés.- La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que el concernisquen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estiga duent a terme.
 • Rectificació.- La persona interessada tindrà dret a obtindre la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneix o que es completen aquells que foren incomplets.
 • Supressió.- La persona interessada tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seues dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits establits en la norma reguladora.
 • Limitació del seu tractament.- La persona interessada tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seues dades de caràcter personal.
 • Oposició al tractament– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seues dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seues dades.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a la persona responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altra responsable del tractament.

Podrà exercir els referits drets, dirigint-se a la persona responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitats a l’inici del present document. Si desitja obtindre informació addicional respecte a l’exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix l’informem que, si ho creu oportú, té el dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecte la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seua retirada. En cas que entenguera que no s’han atés adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.


Tractament de les cookies

L’ASSOCIACIÓ AVANT, ACCIÓ SOCIAL pot utilitzar cookies quan un usuari o usuària navegue per la seua pàgina Web. Les Cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor Web amb la finalitat de registrar les activitats de la persona usuària durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra Web s’associen exclusivament amb un usuari o usuària anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals.

Mitjançant la utilització de cookies, resulta possible que el servidor on se situa la nostra pàgina Web reconega el navegador Web utilitzat per la persona usuària amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas, aquest/a té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir que s’instal·len en el seu equip.

Per a utilitzar aquesta pàgina Web no és necessari que la persona usària permeta la instal·lació de les cookies enviades per la Web.

Les cookies utilitzades per aquesta Web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzen per a recollir informació de tipus personal.

Enllaços a altres pàgines web

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines Web, encara que l’enllaç haja sigut facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que lliges amb atenció la política de cada pàgina per la qual navegues i que et poses en contacte amb el seu propietari/a davant qualsevol dubte sobre aquest tema.

Així mateix, si obtens l’enllaç a la nostra pàgina Web a través d’alguna Web aliena, no ens fem responsables de la política e privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.