Joc Patológic

Intervenció en joc patològic i noves tecnologies

 

El programa d’atenció al joc patològic s’emmarca dins del model biopsicosocial, el qual ofereix una perspectiva àmplia del fenomen de les addiccions comportamentals, integrant factors biològics, psicològics i socials en l’etiologia, el manteniment i el desenvolupament de les conductes addictives. És un model que serveix de guia per a la planificació d’estratègies d’intervenció, permetent un abordatge integral i holístic de la problemàtica addiccions no tòxiques.

El programa contempla dotar a la persona, amb problemes de joc patològic i noves tecnologia, de les tècniques i estratègies d’intervenció necessàries que li permeten establir els canvis cap a un estil de vida més saludable i satisfactori a nivell personal, familiar i social.

Com a objectius específics persegueix:

  • Establir el manteniment i consolidació de l’abstinència a través de la prevenció de recaigudes respecte de la conducta de joc patològic.

  • Detectar i abordar el consum de substàncies tòxiques.