Joc Patológic

Intervenció en joc patològic i noves tecnologies

Subvencionat amb 7.335,95€ per: Subvencionat amb 5.480,33€ en 2021 per:
logo sanitat gva valencià

El programa d’atenció al joc patològic s’emmarca dins del model biopsicosocial, el qual ofereix una perspectiva àmplia del fenomen de les addiccions comportamentals, integrant factors biològics, psicològics i socials en l’etiologia, el manteniment i el desenvolupament de les conductes addictives. És un model que serveix de guia per a la planificació d’estratègies d’intervenció, permetent un abordatge integral i holístic de la problemàtica addiccions no tòxiques.

El programa contempla dotar a la persona, amb problemes de joc patològic i noves tecnologia, de les tècniques i estratègies d’intervenció necessàries que li permeten establir els canvis cap a un estil de vida més saludable i satisfactori a nivell personal, familiar i social.

Com a objectius específics persegueix:

 • Establir el manteniment i consolidació de l’abstinència a través de la prevenció de recaigudes respecte de la conducta de joc patològic.

 • Detectar i abordar el consum de substàncies tòxiques.

 • Establir el desenvolupament d’hàbits, assumpció de responsabilitats i normes bàsiques de convivència a nivell familiar i social.

 • Entrenar en tècniques d’autocontrol i control d’estímuls.

 • Adquirir les habilitats socials i l’assertivitat necessàries que permetin la millora en les relacions familiars i socials, així com la resolució de problemes i presa de decisions en aquestes àrees.

 • Promoure l’adopció i / o manteniment d’estils de vida més saludables.

 • Adquirir estratègies per a l’autocura de la salut, tant física com psicològicament.

 • Dotar de les habilitats necessàries per al desenvolupament i la regulació emocional.

 • Desenvolupar la capacitat per posar atenció en el present a través de les eines i tècniques més eficaces.

 • Establir i potenciar la planificació d’activitats d’oci i temps lliure alternatives a la conducta addictiva.

 • Dotar d’habilitats d’autogestió.

 • Intervenir en la informació, orientació i establiment de pautes de suport a l’tractament amb les famílies, a l’objecte de maximitzar l’eficàcia de les intervencions i de tot el procés de deshabituació.