UVAD

UVAD. Unitat de Valoració i Suport en Drogodependències

Subvencionat amb 19.514,56€ per:
logo sanitat gva valencià

La Unitat de Valoració i Suport en Drogodependències és un servei dirigit a persones que han comés delictes associats al seu trastorn addictiu elaborant informes pericials per a acreditar la conducta addictiva.

Així mateix, dóna suport i assessorament als òrgans judicials en matèria de conductes addictives.

“La justícia només és justícia quan humanitza a la persona”

Els trastorns addictius tenen una gran transcendència per les repercussions soci-sanitàries així com per l’elevada taxa de delinqüència que porta associada.

La necessitat d’individualització de la pena i la seua optimització de cara a la reinserció de la persona que presenta un trastorn addictiu fa aconsellable l’emissió d’informes pericials sobre la conducta addictiva, les circumstàncies que envolten al procés de l’addicció i la descripció del tractament més adequat. D’ací, la conveniència d’assessorament en matèria de conductes addictives.

Activitats:

  • Assessorament a persones afectades, òrgans judicials i operadors jurídics en general en materia de drogodependències.

  • Assessorament legal en temes judicials relacionats amb el trastorn addictiu.

  • Informació, orientació i derivació als recursos específics.

  • Amb la finalitat d’acreditar el trastorn addictiu i realitzar una proposta de tractament, s’elaboren informes pericials dirigits als òrgans judicials:

    • Informe pericial psicològic.

    • Informes per a la suspensió i/o substitució de les penes.

    • Assessorament i ratificació en Judici Oral a petició de l’òrgan judicial.