Dones

DONES I VIOLÈNCIA MASCLISTA

Programe Dones

La dona que pateix un problema d’addicció, presenta una major vulnerabilitat davant la violència de gènere. El major percentatge de persones maltractades correspon a dones i el maltractament que elles pateixen, afavoreix al seu torn les conductes addictives.

El programa “Addicció i Violència Contra la Dona” atén dones amb problemes de conductes addictives i violència de gènere.

 “La violència és l’últim recurs de l’incompetent”

L’objectiu és dotar a les dones d’un espai propi que possibilite la intervenció de les seues característiques específiques, afavorint una adequada reinserció personal, familiar, social i laboral.

És un programa dirigit i atès per professionals amb experiència, la intervenció de la qual es caracteritza per un tracte càlid i pròxim.

Serveis que ofereix el programa:

 • Assistència psicològica i social.
 • Teràpies de grup.
 • Tècniques de control d’impulsos.
 • Entrenament en tècniques de relaxació.
 • Tècniques per al maneig de l’ansietat.
 • Tècniques per al maneig d’emocions.
 • Tallers de salut.
 • Assessorament/Orientació legal i laboral.
 • Tallers formatius.
 • Orientació i suport a les famílies.

PROGRAMES

 • ADICCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
 • VISIBILIZA: INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MUJERES CON PROBLEMAS DE CONDUCTAS ADICTIVAS.
 • MUJERES, SALUD MENTAL Y ADICCIONES.