Dones

Atenció a dones víctimes de violència de gènere i conductes addictives

Programe Dones

La dona que pateix un problema d’addicció, presenta una major vulnerabilitat davant la violència de gènere. El major percentatge de persones maltractades correspon a dones i el maltractament que elles pateixen, afavoreix al seu torn les conductes addictives.

El programa “Addicció i Violència Contra la Dona” atén dones amb problemes de conductes addictives i violència de gènere.

 “La violència és l’últim recurs de l’incompetent”

L’objectiu és dotar a les dones d’un espai propi que possibilite la intervenció de les seues característiques específiques, afavorint una adequada reinserció personal, familiar, social i laboral.

És un programa dirigit i atès per professionals amb experiència, la intervenció de la qual es caracteritza per un tracte càlid i pròxim.

Serveis que ofereix el programa:

  • Assistència psicològica i social.
  • Teràpies de grup.
  • Tècniques de control d’impulsos.
  • Entrenament en tècniques de relaxació.
  • Tècniques per al maneig de l’ansietat.
  • Tècniques per al maneig d’emocions.
  • Tallers de salut.
  • Assessorament/Orientació legal i laboral.
  • Tallers formatius.
  • Orientació i suport a les famílies.