Coneix-nos

L’Associació Avant va iniciar la seua marxa en 1987, integrada per persones sòcies i voluntàries que dedicaven la seua activitat principal a l’atenció de familiars de persones amb problemes de conductes addictives. Des de l’any 1997 formem part de la Xarxa de Centres i Serveis Autoritzats i Subvencionats de la Comunitat Valenciana en matèria de Drogodependències, intervenint amb dos programes (Centre de Dia i la UVAD) compost per professionals experts.

En els seus Estatuts l’Associació Avant dirigeix els seus esforços en «L’ajuda a persones en risc i/o situació d’exclusió social per la seua condició d’immigrant, per la seua pertinença a minories ètniques, per les víctimes de violència de gènere, per la seua situació privativa de llibertat o excarceració, pel patiment d’una malaltia, ja siga mental o infectocontagiosa, per la seua situació de pobresa i finalment com a conseqüència d’una addicció, sent aquesta última la que va donar origen a la creació de l’associació, així com als seus familiars, entès a aquests en el seu sentit més ampli, siga com siga la problemàtica».

Els programes que la nostra Entitat duu a terme són:

  • Atenció a famílies
  • UVAD (Unitat de Valoració i Suport de les Drogodependències)
  • Intervenció amb dones víctimes de violència de gènere i amb problemes de conductes addictives.

  • Suport al Tractament en Conductes Addictives

  • Intervenció en Joc Patològic i Noves Tecnologies

Missió: Som una entitat que contribueix a disminuir la problemàtica de les persones en situació d’exclusió social, sent en l’actualitat les seues principals àrees d’intervenció les conductes addictives i la violència de gènere, així com l’atenció als seus familiars.

Visió: “Ser un referent de qualitat en els programes i projectes que l’Entitat desenvolupa, atenent les persones amb professionalitat i calidesa”.

Valors: Els valors que ens caracteritzen són: obertura i compromís cap a les necessitats socials, transparència, cooperació, igualtat d’oportunitats entre homes i dones i conducta ètica de tots els seus membres.