Conductes Addictives

Atenció a conductes addictives

Programe Conductes Addictives

Les persones amb problemes de conductes addictives es troben amb nombroses dificultats durant el seu procés de deshabituació. Aquestes dificultats responen a manques en les habilitats necessàries per a aconseguir els seus objectius, a creences respecte al rebuig social que puguen percebre, o al desconeixement sobre els recursos socials normalitzats.

ATCA atén persones amb problemes de conductes addictives des de les seues necessitats de deshabituació i rehabilitació.

El programa ofereix serveis d’avaluació, diagnòstic, tractament i seguiment de totes aquelles persones afectades per aquesta problemàtica amb la finalitat d’aconseguir la inserció/reinserció a nivell personal, familiar i social.

Els professionals que desenvolupen el programa són experts en conductes addictives, sent una de les seues característiques essencials el tracte humà i pròxim.

Serveis que ofereix el programa:

  • Assistència psicològica.
  • Assistència social.
  • Entrevistes individuals amb terapeutes.
  • Teràpies de grup. Matí o vesprada.
  • Tècniques per al maneig de l’ansietat.
  • Supervisió i planificació de les activitats.
  • Tallers de salut.
  • Tallers formatius.
  • Orientació i suport a les famílies.