Atenció a famílies

Programe Families

L’Associació AVANT gestiona des de 1994 un Programa d’Atenció a Famílies i/o persones reunides amb problemes relacionats amb conductes addictives, ampliant la seua intervenció l’any 2008 a famílies afectades per violència de gènere.

La nostra experiència reafirma la importància de continuar treballant des del sistema familiar en veure’s incrementada l’eficàcia del tractament.

  • Atenció en sessions individuals
  • Grups informatius. Té com a objectiu principal donar a conèixer els conceptes bàsics tant en matèria de conductes addictives com en violència contra la dona, els seus processos, mites i fal·làcies, i els recursos existents.

Els grups de teràpia es divideixen en dues:

  • Grup d’Orientació, l’objectiu de la qual és dotar a les famílies d’estratègies adequades de comunicació i de relació.
  • Grup de Suport al Tractament, l’objectiu principal del qual és que la família participe i s’implique en els objectius terapèutics.